ถุงเก็บน้ำนมแม่ zeno 
แยกช่องเติมน้ำนมแม่ ( Fill )
กับ ช่องเทน้ำนมแม่ ( Pour )
เพื่อป้องกันการปนเปื่อนของสิ่งสกปรก

เราใส่ใจในเรื่องความสะอาดสูงสุด
น้ำนมแม่ ทุกหยดที่จะให้ลูกได้ดื่มนั้น 
ควรสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก ปนเปื่อน

เราจึงแยกช่องเติมนม กับ ช่องเทนม
เพราะ หลังจากที่คุณแม่ได้ฉีกปากถุง
เพื่อเติมน้ำนมแม่ ลงในถุงเก็บน้ำนม
บริเวณด้านหลัง ziplock ที่ไม่มีสิ่งป้องกัน
อาจมีสิ่งสกปรก หรือ แบคทีเรียไปอาศัยอยู่
และ ถ้าคุณแม่ เทน้ำนมออกจากช่องเติม
อาจมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก หรือ แบคทีเรีย
ปนในน้ำนม ที่นำไปให้ลูกน้อย ดื่มได้

คุณแม่จึงมั่นใจได้ว่า น้ำนมแม่ทุกหยด
ที่บรรจุใน ถุงเก็บน้ำนมแม่ zeno
จะปลอดภัย และ คงคุณค่า ได้ดีที่สุด

 

ช่องเติมน้ำนมแม่

ช่องเทน้ำนมแม่