ถุงเก็บน้ำนมแม่ zeno 
Vitamin Protecting
Ultraviolet light Barrier


เราใส่ใจการรักษาคุณค่าของน้ำนมแม่
วิตามิน และ แร่ธาตุ ที่อยู่ในน้ำนมแม่ นั้น
มีประโยชน์ ต่อ พัฒนาการของลูกน้อย
ลูกน้อยควรได้ดื่มน้ำนมแม่ ที่มีคุณภาพดี
ถุงเก็บน้ำนมที่ดี ควรสามารถรักษา
และ คงคุณภาพของน้ำนมแม่
ให้เหมือนดื่มจาก อกแม่


เราพบว่ารังสี Ultraviolet นั้นมีผลต่อ
คุณภาพของน้ำนมแม่ โดยตรง
ซึ่งจะทำให้ วิตามิน และ แร่ธาตุ บางชนิด
เสื่อมสภาพ และ สลายไปในที่สุด


เราจึงคิดค้น ออกแบบ ถุงเก็บน้ำนมแม่
ที่สามารถ เก็บรักษา และ คงคุณค่า น้ำนมแม่
ด้วย Vitamin Protecting Ultraviolet light Barrier

ซึ่งมี คุณสมบัติ ลดการเสื่อมสภาพ
ของ วิตามิน และ แร่ธาตุ ที่สำคัญ
ในน้ำนม เมื่อ โดนรังสี Ultraviolet


คุณแม่จึงมั่นใจได้ว่า น้ำนมแม่ทุกหยด
ที่บรรจุใน ถุงเก็บน้ำนมแม่ zeno
จะมีคุณภาพ และ คงคุณค่า ได้ดีที่สุด

ทดสอบการป้องกันรังสี UV
ได้สูงถึง 400 นาโนเมตร

ทดสอบการผ่านของ
แสง Ultraviolet