วิธีเตรียมถุงเก็บน้ำนมแม่ เข้าช่องแช่แข็ง ในแบบ Zeno ( สะดวก และ น่ารัก )
วิธีจัดเก็บ Stock น้ำนมแม่ ใส่ ช่องแช่แข็ง